Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczurowski ks. Waldemar

Waldemar Jakub Szczurowski ks.

ur. w 1951 roku w m. Trzebiatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Ksiądz Waldemar Jakub Szczurowski od 1978 r. współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników i w ramach współpracy zajmował się kolportowaniem bezdebitowych wydawnictw, m.in. na terenie radzieckiej Jednostki Wojskowej w Szczecinie. Ksiądz Szczurowski był również współorganizatorem spotkań dyskusyjnych w Szczecińskim Duszpasterstwie Akademickim z udziałem działaczy opozycji z KSS KOR i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Waldemar Szczurowski był także współpracownikiem wydawnictw bezdebitowych wychodzących w Szczecinie, m.in. miesięcznika „Obraz”, który zaczął wychodzić w latach osiemdziesiątych. 
Od strajków sierpniowych 1980 r. do wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 r., ksiądz Szczurowski był jednym z kapelanów zachodniopomorskiej „Solidarności”. Po 13.12.1981 r., ksiądz Waldemar Szczurowski wspierał rodziny internowanych, przechowywał dokumenty wyniesione z siedziby Zarządu Regionu „Solidarność” w Szczecinie oraz wygłaszał kazania o treści patriotycznej. Odwiedzając internowanych w Wierzchowie, odbierał od więźniów politycznych pisemne informacje i przekazywał je podziemnym działaczom zachodniopomorskiej „Solidarności”. 
W latach 1982-1986 zajmował się również kolportowaniem prasy podziemnej oraz był autorem tekstów do nielegalnego pisma „Komunikat”. 
W 1982 r. ksiądz Szczurowski został zatrzymany podczas wakacji w Murzasichlu, przesłuchiwany, następnie nękany donosami i skargami do Kurii Biskupiej w Szczecinie. 
W 1989 r. został współzałożycielem oddziału Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie w Przelewicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN