Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alfons Brzeziński
ur. w 1922 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015

Biogram

W latach 70. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństw ze względu na fakt, że w latach 1940-1944 był żołnierzem Kedywu Armii Krajowej na Kielecczyźnie, wrogo nastawionym do organizacji lewicowych. Po wojnie należał do Sodalicji Mariańskiej oraz „Klubu Czarnych Lasek” – katolickich organizacji zaangażowanych w życie kościoła w Poznaniu. Ponadto utrzymywał kontakty z byłymi członkami AK. Był aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Jako pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego „Hipolit Cegielski” w Poznaniu zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”. Brał udział w projekcie tworzenia Sieci Organizacji Zakładowych „Solidarności” Wiodących Zakładów Pracy w Wielkopolsce, był ekspertem prawnym „Solidarności” w Zakładach Przemysłu Metalowego „Hipolit Cegielski”. W związku z prowadzoną działalnością, decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu z 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Z internowania został zwolniony w dniu 30 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN