Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikuta Wacław

Wacław Mikuta

ur. w 1952 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Pan Wacław Mikuta pracował w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu jako samodzielny technolog w dziale głównego mechanika. Był członkiem NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład Zarządu Wydziałowego w swoim zakładzie pracy. W marcu 1982 r. razem z Edmundem Krasowskim skonstruował powielcz, na którym drukowane było podziemne pismo „Zwyciężymy”. Od maja do listopada 1982 r.  zajmował się kolportażem ulotek na terenie Wydziału F-2 ZM „Zamech”, rozprowadził ok. 500-700 różnych wydawnictw. Zbierał też pieniądze, które przeznaczone były na działalność konspiracyjną, m.in. sprzedawał tzw. „znaczki konspiracyjne”. 13 stycznia 1983 r.  został aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu. Oskarżono go o kontynuowanie działalności w ramach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 11 lipca 1983 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu zamieniła tymczasowy areszt na dozór milicyjny, natomiast 16 sierpnia 1983 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył postępowanie na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN