Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Sylwina Brzózka

ur. w 1938 roku w m. Urzędów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
W latach 1981-1983 Pani Jadwiga Brzózka wspomagała działalność swojego męża Roberta Brzózki. W ich domu ukrywał się Przewodniczący Komitetu Strajkowego w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku Wiesław Pastuszko, który miał tam zapewnione przez Jadwigę Brzózkę schronienie i utrzymanie. Mieściła się tam także podziemna drukarnia, w której drukowano pismo „Wola Narodu” oraz „Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej”. Jadwiga Brzózka wraz z mężem uczestniczyła w kolportażu w/w pism i innych wydawnictw bezdebitowych. W jej mieszkaniu odbywały się również spotkania konspiracyjne. Jadwiga Brzózka zapewniała ich uczestnikom bezpieczeństwo i wyżywienie. W mieszkaniu Jadwigi Brzózki przeprowadzono rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków