Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Maciąg
ur. w 1942 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Stanisław Maciąg od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, gdzie zaangażował się w prace Komisji Wydziałowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku  w Stoczni Gdańskiej w dniach 13-16.12.1981 r., kolportował prasę podziemną oraz współorganizował tajne struktury „S”. W związku z działalnością o charakterze opozycyjnym Pan Stanisław Maciąg w dniu 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do 9. Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju. Służyło ono jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na powyższe ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych. W dniu 02.02.1983 r. Pan Stanisław Maciąg został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej