Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Aleksander Ogorzałek
ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018

Biogram

Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Związany z Konfederacją Polski Niepodległej. 
Jesienią 1980 r. zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w MPK. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku w miejscu pracy. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie - Załężu. Zwolniony w dniu 2 czerwca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN