Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karwowski Jacek

Jacek Andrzej Karwowski

ur. w 1940 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Jacek Karwowski był członkiem NSZZ „Solidarność” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1981 r. był inicjatorem powstania i działaczem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do  dnia 13 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN