Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Frisz Robert
Robert Julian Frisz
ur. w 1949 roku w m. Ćmielów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Robert Julian Frisz działał w NSZZ „Solidarność” w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, propagując idee antykomunistycznych wystąpień i zgromadzeń, m.in. 1 i 3.05.1982 r., w których aktywnie uczestniczył. W związku z podejrzeniem organizowania akcji strajkowej w zakładzie pracy, 8.05.1982 r. został zatrzymany, a następnie osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Ze względu na stan zdrowia internowanie uchylono z dniem 1.07.1982 r. W latach 1982–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN