Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Naskręt Jan

Jan Naskręt

ur. w 1935 roku w m. Więcbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Jan Naskręt w październiku 1980 r. został członkiem Międzyzakładowej Komisji Związkowej Ziemi Prudnickiej NSZZ „Solidarność”. W marcu 1981 r. był delegatem na Zjazd Regionalny „Solidarności” w Nysie, a w grudniu 1981 r. na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła w Krakowie. W latach 1981–1992 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. 
Po 13 grudnia 1981 r. Pan Jan Naskręt zaangażował się w pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. Organizował m. in. zbiórki pieniędzy, lekarstw, a także patriotyczne Msze Święte w parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. W latach 1982-1989 kolportował podziemne wydawnictwa na terenie Prudnika, organizował wiele akcji ulotkowych, plakatowych oraz manifestacji. W lutym 1982 r. został aresztowany za kolportaż ok. 2,5 tys. ulotek , a następnie w marcu 1982 r. skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. W czerwcu 1984 r. został ponownie aresztowany za zorganizowanie akcji bojkotującej wybory do rad narodowych. W lipcu 1984 r. został zwolniony z aresztu na mocy amnestii, a następnie zwolniono go z pracy. W latach 1986-1989 był członkiem Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, z tego powodu był wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, a w czerwcu 1988 r. ukarany grzywną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej