Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Nowak

ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pani Danuta Nowak wzięła czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Wśród demonstrujących znalazła się również Pani Danuta Nowak, która w tym czasie zatrudniona była w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu na Wydziale P-6. W związku z jej udziałem w proteście w dniu 29.06.1976 r. została zwolniona z pracy otrzymując tzw. "wilczy bilet", w związku z tym przez okres trzech lat nie mogła znaleźć nowej pracy.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów