Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Głowacki Zygmunt

Zygmunt Głowacki

ur. w 1922 roku w m. Piekoszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
Pracownik naukowy w Wyższej Szkole Rolniczo-Przyrodniczej, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WSRP. Jednocześnie jako przedstawiciel uczelnianej „Solidarności” wchodził w skład Zarządu Oddziału Solidarności Regionu Mazowsze w Siedlcach. W listopadzie 1981 r. współorganizował strajk pracowniczy na WSRP, jako wyraz solidarności z WSI w Radomiu. Był łącznikiem ze strajkującą uczelnią radomską, dlatego też NSZZ „Solidarność” WSI w Radomiu wydała mu stałą przepustkę do okupowanych obiektów WSI. Po wprowadzeniu stanu wojennego za zorganizowanie i przeprowadzenie na WSRP akcji noszenia czarnych opasek na znak żałoby po górnikach, którzy zginęli w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” został skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń, w dniu 24 grudnia 1981r., na karę trzech miesięcy więzienia. Sąd Rejonowy w Siedlcach w dniu 30.12.1981 r. zmienił wymiar kary na 1 miesiąc i 2 tygodnie aresztu. Wyszedł na wolność 14.01.1982 r. na podstawie zarządzenia Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach, który jednocześnie nakazał Sądowi Rejonowemu ponowne rozpatrzenie sprawy. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach z 4.02.1982 r. w dniu 19.02.1982 r. został ponownie osadzony w ZK w Siedlcach, zwolniony 12.03.1982 r. W ramach represji został na uczelni odsunięty od prowadzenia wykładów ze studentami. Pan Zygmunt Głowacki współpracował także z Siedleckim Komitetem Oporu Społecznego. W latach 1983-89 w ramach SKOS kolportował ulotki, znaczki, niezależną prasę i książki z Wydawnictwa Metrum.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej