Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Augustyński Marian

Marian Bolesław Augustyński

ur. w 1947 roku w m. Głuchołazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Marian Augustyński był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej oraz działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym w zakładzie pracy. Po zakończeniu strajku włączył się w pomoc osobom internowanym i aresztowanym. 
Od 1982 r. prowadził podziemną działalność w strukturach KPN. Był organizatorem demonstracji w stanie wojennym. Prowadził kolportaż ulotek. 
Od 1984 r. włączył się w działalność podziemnej struktury Jastrzębskiej Delegatury NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1988 r. pełnił rolę łącznika pomiędzy Zakładowym Komitetem Strajkowym w KWK „Borynia” a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków