Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Skałecki

ur. w 1965 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Piotr Skałecki jako pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu od 1 września 1983 do 1989 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zbierał składki związkowe, kolportował prasę podziemną na terenie poszczególnych zajezdni, a ponadto utrzymywał łączność między zajezdniami oraz budował struktury związkowe w MPK. Pisał też wówczas artykuły do prasy podziemnej. Był także członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” MPK Wrocław i współpracownikiem Solidarności Walczącej, również w zakresie kolportażu jej publikacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Bieżuński, Zdarzenia, czyli o tym, w czym uczestniczyłem w latach 1980 do 1990 - moja dekada, a inaczej droga do uczestnictwa i pracy w Solidarności Walczącej, Wrocław 2019.