Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Franciszek Nowaczyk
ur. w 1967 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2015

Biogram

Pan Piotr Nowaczyk  zajmował się produkcją i kolportażem nielegalnych ulotek na terenie Siemianowic Śląskich. 
Za powyższe został zatrzymany, a na podstawie zebranego materiału dowodowego w/w przedstawiono zarzut o to, (…) że w dniu 12 X 1985 r. w Siemianowicach Śląskich wraz   z innymi rozpowszechniał ulotki nawołujące do nieuczestniczenia w wyborach do sejmu PRL w dniu  13 X 1985 r. tj . o czyn z art. 282 § 1 kk w zw. 282a § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk. (…) Śledztwo prowadzono w trybie doraźnym. W dniu 13 X 1985 r. Pan Piotr Nowaczyk wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Katowicach został skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, obciążony kosztami postępowania sadowego oraz podanie wyroku do wiadomości publicznej. W/w został osadzony w Areszcie Śledczym  w Katowicach. Pan Piotr Nowaczyk został zwolniony w dniu 27 XI 1985 r. na podstawie postanowienia  wydanego  przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej