Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tężycka Maria

Maria Tężycka

ur. w 1951 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
W latach 1979-1980 była uczestniczką spotkań działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitetu Obrony Robotników (KOR), Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Konfederacji Polski Niepodległej oraz Wolnych Związków Zawodowych organizowanych przy Duszpasterstwie Akademickim w Gorzowie Wielkopolskim. Od października 1980 r. działała w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”, pełniąc funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Gorzowskim Zakładzie Stolarki Budowalnej „Stolbud”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Poznaniu, następnie w Ośrodku Odosobnienia dla Kobiet w Gołdapi. Z internowania została zwolniona 29 kwietnia 1982 r. Od 1982 r. współpracowała z redakcją podziemnego gorzowskiego biuletynu „Feniks”. W związku ze swoją działalnością opozycyjną w latach 1979-1985 była inwigilowana i rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN