Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Aleksandrzak Marek

Marek Aleksandrzak

ur. w 1955 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Marek Aleksandrzak od września 1980 r. współorganizował struktury NSZZ „Solidarność” w Fabryce Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Kalimet” (członek Komitetu Założycielskiego). W 1981 r. oddelegowano go na 6 miesięcy do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Kaliszu, w czerwcu i lipcu był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Województwa Kaliskiego, w listopadzie przystąpił do regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W latach 1982–1983 zaangażował się w działalność lokalnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego, zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. w styczniu 1982 r. wydrukował w swoim mieszkaniu nr 2 pisma „Społeczeństwu do Przemyślenia”. Od 1982 r. do 1986 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W ramach prowadzonej w latach 1983–1984 współpracy z Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz–Konin–Sieradz organizował kolportaż „Naszej Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • G. Schlender, "Marek Aleksandrzak" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t. 2, Warszawa 2012