Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Budrewicz

ur. w 1958 roku w m. Kluczbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Krystyna Budrewicz zaangażowała się w działalność opozycyjną w 1982 r. Od marca 1983 r. była łączniczką Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ ,,Solidarność” we Wrocławiu. Od kwietnia do września 1983 r. była poszukiwana listem gończym.
W latach 1984–1989 uczestniczyła w spotkaniach jednego z duszpasterstw akademickich we Wrocławiu. W 1985 r. w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej brała udział w głodówce na rzecz uwolnienia Marka Adamkiewicza, która stała się inspiracją do powstania Ruchu ,,Wolność i Pokój”.
W listopadzie 1985 r. uczestniczyła w marszu członków Ruchu ,,Wolność i Pokój” na grób Otto Schimka w Machowej k. Tarnowa, gdzie została zatrzymana i pobita przez funkcjonariuszy MO oraz marszach ekologicznych – po awarii elektrowni w Czarnobylu w 1986 r. i przeciwko funkcjonowaniu huty w Siechnicach w 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej