Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopyciński Czesław

Czesław Kopyciński

ur. w 1949 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, w którym pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości: zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie Fabryki Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. W Jego domu, jak również w miejscu pracy miały miejsce rewizje. Podczas jednej z nich funkcjonariusze KWMO Kielce znaleźli m.in. maszynopis pt. „Dzieje sprawy Katynia”. W okresie od 06.02.1982 r. do 05.03.1982 r. został tymczasowo aresztowany. Natomiast w dniu 19.03.1982 r. wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 46 i art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 15 000 złotych.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej