Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Henryk Głodowski

ur. w 1951 roku w m. Gostynin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Gostyninie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia nielegalnej działalności związkowej, co spowodowało, że został internowany 31 sierpnia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. W uwięzieniu przebywał do 15 listopada 1982 r. Od 13 grudnia 1987 r. zasiadał, jako członek stały, w Międzyzakładowym Komitecie  „Solidarności” Ziemi Gostynińskiej. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę bezpieczeństwa, która w ramach represji zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983-1988. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN