Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witkowicki Janusz

Janusz Witold Witkowicki

ur. w 1934 roku w m. Iłowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Janusz Witkowicki był członkiem Prezydium Gliwickiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, w ramach którego był pełnomocnikiem ds. wyborów samorządowych oraz ich organizatorem. 
Należał również do Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego. Od 1980 r. był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Prosynchemie” w Gliwicach. Pan Janusz Witkowicki zajmował się wówczas kontrolą rozdziału premii oraz kontaktami z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w podziemnych zebraniach Komisji Zakładowej „Solidarność” przy „Prosynchemie” w Gliwicach. Ponadto zajmował się zbieraniem składek od byłych członków NSZZ „Solidarność” w „Prosynchemie”, przeznaczając je na zapomogi dla rodzin internowanych. 
Pan Janusz Witkowicki organizował również kolportaż prasy podziemnej oraz uczestniczył we wznowieniu działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Prosynchem” w Gliwicach
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków