Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Sławomir Kirpluk

ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej w 1981 r., uczestniczył w strajku studenckim na terenie uczelni, manifestacjach ulicznych organizowanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność", akcjach ulotkowych i w malowaniu napisów na murach. W latach 1982-1989 był członkiem Grupy Specjalnej „Armenia” RKW Mazowsze ps. „Michał”. Brał udział w druku i kolportażu ulotek oraz prasy podziemnej, pism: „Tygodnik Wojenny", „W Okopach”,  „Słowo Podziemne”. W dniu 5 kwietnia 1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO podczas rozklejania ulotek NSZZ „Solidarność". Postępowanie karne zostało 27 czerwca 1983 r. warunkowo umorzone przez Prokuraturę Rejonowa Warszawa Praga Północ, a następnie postanowieniem z 29 sierpnia 1983 r. umorzone na mocy ustawy o amnestii. W dniu 1 maja 1983 r. ponownie został zatrzymany podczas udziału w manifestacji na Starym Mieście w Warszawie. Za powyższy czyn został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Wola grzywną w wysokości 5 tys. zł. Był współpracownikiem Radia „Solidarność" i Solidarności Walczącej. Podczas służby wojskowej w latach 1987-1988 odmówił złożenia przysięgi wojskowej. W latach 1984-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej