Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietrzyk Alojzy

Alojzy Paweł Pietrzyk

ur. w 1951 roku w m. Wisła Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Alojzy Pietrzyk w okresie 28.08 - 309.1980 r. uczestniczył w strajku na KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Od grudnia 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej.  W listopadzie 1981 r. wybrany na przewodniczącego tajnego garnituru „S”, utworzonego na wypadek aresztowania Komisji Zzakładowej. Współorganizował miejski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Jastrzębiu Zdroju. W dniach 13 - 15.12.1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku na KWK „Manifest Lipcowy”.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 30.04.1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, z którego został zwolniony 23.07.1982 r. 
W okresie 15 - 30.08.1988 r. uczestniczył w strajku w KWK „Manifest Lipcowy”, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W rezultacie został zwolniony z pracy. Od września 1988 r. uczestniczył w spotkaniach w Magdalence, przygotowujących obrady Okrągłego Stołu oraz w samych obradach. Od 25.09.1988 r. Pan Alojzy Pietrzyk był członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej „Solidarność”. Do listopada 1989 r. pełnił rolę przewodniczącego Krajowej Komisji Górnictwa „Solidarność”. Ww. był również przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK „Wujek” w Katowicach poległych 16.12.1981 r. (przed jego rejestracją w sądzie). W lutym 1989 r. uczestniczył w II Zgromadzeniu Działaczy „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.
W okresie od lutego do kwietnia 1989 r. ww. wziął udział w obradach plenarnych Okrągłego Stołu,  w zespole ds. pluralizmu związkowego oraz przewodniczył zespołowi ds. górnictwa.  Od 29.04.1989 r.  Pan Alojzy Pietrzyk był członkiem Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej