Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Samsonowicz Jan

Jan Michał Samsonowicz

ur. w 1944 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Jan Samsonowicz współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. W 1979 r. był jednym z założycieli Ruchu Młodej Polski. 

Organizował niezależne obchody 3 Maja, 11 Listopada i Grudnia 1970 r. w Gdańsku, kolportował wydawnictwa bezdebitowe, był wielokrotnie zatrzymywany przez SB. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy RMP. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej jako przedstawiciel strajkujących pracowników Akademii Medycznej w Gdańsku. Wchodził w skład Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w AM, członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego na I Krajowym Zjeździe Delegatów. Był inicjatorem i redaktorem naczelnym pisma Komisji Zakładowej Akademii Medycznej „Pomost”. 
We wrześniu 1980 r. współorganizował strajk w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku dotyczący podpisania porozumienia w sprawie służby zdrowia. Na przełomie maja i czerwca 1981 r. brał udział w głodówce protestacyjnej w sprawie zwolnienia więźniów politycznych. 
13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 13 lutego 1982 r. przeniesiony do ZK w Iławie, a 21 czerwca 1982 r. do ZK w Kwidzynie. Z internowania został zwolniony 16 lipca 1982 r. 
Po opuszczeniu więzienia prowadził działalność opozycyjną, uczestnicząc w spotkaniach członków „Solidarności” i organizując pomoc dla zagrożonych aresztowaniem działaczy. Wczesnym rankiem 30 czerwca 1983 r. powieszone zwłoki Jana Samsonowicza zostały odnalezione przy płocie stadionu klubu SKS Stoczniowiec w Gdańsku. Pogrzeb Jana Samsonowicza 6 lipca 1983 r. przerodził się w manifestację patriotyczną zwolenników „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej