Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mackiewicz Bogusław

Bogusław Jan Mackiewicz

ur. w 1949 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych w Kutnie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego od początku 1982 r. działał w konspiracyjnej grupie podziemnej złożonej z działaczy zdelegalizowanej „Solidarności”, w ramach której zajmował się kolportażem ulotek i materiałów bezdebitowych. W dniu 4 czerwca 1984 r. został zatrzymany, a następnego dnia Prokuratura Wojewódzka w Płocku zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymanemu postawiono zarzut drukowania i kolportowania biuletynów, ulotek oraz innych materiałów bezdebitowych w okresie od stycznia 1982 r. do maja 1984 r. Przebywał w Areszcie Śledczym WUSW w Płocku, a następnie w Areszcie Śledczym Warszawa–Mokotów, skąd został zwolniony w dniu 27 lipca 1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Płocku 10 sierpnia 1984 r. umorzyła śledztwo na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii. W latach 1985-1989 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez SB. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej