Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walasek Krzysztof

Krzysztof Walasek

ur. w 1961 roku w m. Secemin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Krzysztof Walasek był studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czynnie zaangażowanym w kolportaż materiałów o treści antysocjalistycznej. Należał do nielegalnej organizacji, która w środowisku akademickim zajmowała się produkcją oraz rozpowszechnianiem wydawnictw o treści antykomunistycznej, nawołujących do przeprowadzenia akcji protestacyjnych i bojkotu wyborów do Rad Narodowych. 
W związku ze swoją działalnością, w dn. 16 VI 1984 r. został zatrzymany a następnie przesłuchany w charakterze podejrzanego. W dn. 18 VI 1984 r. w stosunku do Pana Krzysztofa Walaska zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego do dn. 16 IX 1984 r. Jednakże z uwagi na ogłoszenie ustawy o amnestii z dn. 21 VII 1984 r., Prokurator Wojewódzki w Katowicach uchylił w stosunku do Pana Krzysztofa Walaska areszt tymczasowy i w dn. 25 VII 1984 r. opuścił on areszt śledczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej