Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kilarski Paweł

Paweł Tadeusz Kilarski

ur. w 1962 roku w m. Bielsko Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Pan Paweł Kilarski jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 1981 r. aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Jesienią 1985 r. wszedł w skład struktury o nazwie Studencki Komitet Oporu, którego głównym zadaniem było koordynowanie kolportażem wydawnictw podziemnych w środowisku akademickim. 
W 1986 r. zainicjował wydawanie pisma pt. „Kontra”, które od października 1986 r. było oficjalnym organem prasowym Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS Uczelni Śląskich. 
Wraz z działaczami NZS zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, przez co w latach 1985-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach  spraw o kryptonimach: „Mecenas” i „Kolporter”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN