Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malka Bogdan

Bogdan Malka

ur. w 1958 roku w m. Jeżów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach, gdzie wszedł w skład Komisji Zakładowej. 14 grudnia 1981 r. jako członek komitetu strajkowego uczestniczył w strajku załogi stanowiącym protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Od stycznia 1982 r. do grudnia 1983 r. należał do nieformalnej grupy zajmującej się wydawaniem i rozpowszechnianiem w zakładzie pracy „Tajnego Nieregularnego Biuletynu Związkowego” oraz kolportażem ulotek, znaczków i komunikatów sygnowanych przez „Solidarność” Regionu Mazowsze i Ziemi Łódzkiej. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami środowisk opozycyjnych z terenu Łodzi, skąd przywoził do Koluszek materiały bezdebitowe. Z uwagi na prowadzoną działalność 30 grudnia 1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim został tymczasowo aresztowany. 17 stycznia 1984 r. w jego mieszkaniu Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła przeszukanie, rekwirując nielegalne wydawnictwa i zdjęcia dokumentujące akcje m.in. Milicji Obywatelskiej i wojska. 23 czerwca 1984 r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu uchylono, a 31 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim umorzył postępowanie karne na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN