Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Leszek

Leszek Nowak

ur. w 1949 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Transportu Samochodowego FSC w Starachowicach, przewodniczącym Komisji Wydziałowej oraz członkiem Komisji Fabrycznej. Współorganizował akcje protestacyjne i strajkowe w zakładzie pracy. Po ogłoszeniu stanu wojennego był  zaangażowany w zbiórki pieniężne na rzecz rodzin internowanych. Działał w  podziemnych strukturach miejskiej „Solidarności”. Kolportował i drukował nielegalne wydawnictwa w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „”KOS”, „CDN”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych na terenie miasta Starachowice. 
W ramach represji, w okresie od  12.05.1982 do 23.07.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, a następnie w Zakładzie Karnym w Łupkowie. 
Od 1989 r. był członkiem Tymczasowej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” w Starachowicach oraz sygnatariuszem i członkiem Komitetu Obywatelskiego w Starachowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej