Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasilewski Zdzisław

Zdzisław Józef Wasilewski

ur. w 1948 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Od 1984 r. był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Działalność swą prowadził zarówno na Suwalszczyźnie, gdzie mieszkał, a także w strukturach krajowych. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach działaczy Związku, brał udział w demonstracjach oraz uroczystościach patriotycznych, kolportował nielegalne wydawnictwa oraz ulotki. Od 1987 r. był członkiem tymczasowej Rady Krajowej NSZZ „S” RI. W 1989 r. został wybrany przewodniczącym Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Związku. 
Ponadto aktywnie działał  w ramach Duszpasterstwa Rolników w Dekanacie Augustów, m.in. organizował spotkania i wykłady liderów podziemnych struktur rolniczej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN