Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wasilewski Zdzisław
Zdzisław Józef Wasilewski
ur. w 1948 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017

Biogram

Od 1984 r. był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Działalność swą prowadził zarówno na Suwalszczyźnie, gdzie mieszkał, a także w strukturach krajowych. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach działaczy Związku, brał udział w demonstracjach oraz uroczystościach patriotycznych, kolportował nielegalne wydawnictwa oraz ulotki. Od 1987 r. był członkiem tymczasowej Rady Krajowej NSZZ „S” RI. W 1989 r. został wybrany przewodniczącym Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Związku. 
Ponadto aktywnie działał  w ramach Duszpasterstwa Rolników w Dekanacie Augustów, m.in. organizował spotkania i wykłady liderów podziemnych struktur rolniczej „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN