Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klażyński Józef

Józef Klażyński

ur. w 1949 roku w m. Kiernozia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
 Ksiądz Józef Klażyński był inicjatorem powstania Ruchu Niezależnych Demokratów, który został powołany w czerwcu 1981 r. w Nowej Wsi Lęborskiej. Działalność RUND polegała na kolportowaniu ulotek i odezw propagujących idee demokracji i wolności polemizujące z ówczesnym nurtem propagandy komunistycznej. Członkowie ww. organizacji angażowali się również w umieszczanie haseł antysocjalistycznych m in. na budynku sądu w Lęborku. RUND był organizacją konspiracyjną, 4 czerwca 1982 r. część z jego członków: Jerzy Markowski, Jacek Zieliński, Wojciech Jasiński, Arkadiusz Kalinowski została aresztowana. W trakcie przesłuchania nie zdradzili przynależności do RUND-u księdza Józefa Klażyńskiego. Członkowie konspiracyjnego RUND nie zaprzestali swojej działalności nadal kolportując prasę bezdebitową, ostentacyjnie negowali telewizję reżimową w czasie trwania stanu wojennego oraz wspierali zdelegalizowaną „Solidarność” nosząc oporniki w klapie oraz roznosząc ulotki. Ksiądz Józef Klażyński, często wygłaszał odważne patriotyczne kazania, za co spotykały go szykany. Od 1988 r. brał udział w Tychnowie w spotkaniach opozycyjnych organizowanych przez członków „Solidarności”, uczestniczył w kolportażu ulotek i pism opozycji antykomunistycznej oraz odprawiał msze święte w intencji Ojczyzny i jej niepodległości, wygłaszając patriotyczne kazania. W tejże parafii zaangażował się również w tworzenie Komitetu Obywatelskiego w Tychowie przed wyborami 4 czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków