Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Stasiak

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
W początkach września 1980 r. został członkiem Tymczasowego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Mazowsza, a następnie członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Funkcję tę pełnił do lipca 1981 r. Był też członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie Białołęce, z którego został zwolniony 9 stycznia 1982 r. W listopadzie 1982 r. został skierowany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do JW 2198 w Czarnem,  pod pretekstem ćwiczeń wojskowych rezerwistów. Nie miało to jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej