Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Królik Stanisław

Stanisław Jan Królik

ur. w 1948 roku w m. Rosochy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W czasie studiów polonistycznych na UMCS w Lublinie był aktywny w grupie osób manifestujących poglądy antykomunistyczne. W 1981 r. został zatrudniony jako redaktor Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ “Solidarność” w Lublinie. Redagował również ogólnopolskie pismo „Samorząd”, wydane w Lublinie w dn. 03.09.1981 r., przez działającą w ramach „Solidarności”, Grupę Roboczą na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych. W dn. 13.12.1981 r. w związku z wprowadzeniem stanu wojennego udał się do siedziby Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ “Solidarność” w Lublinie, a następnie do WSK Świdnik, gdzie wszedł w skład redakcji Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ “Solidarność”. Biuletyn wydawano codziennie w czasie protestu w WSK Świdnik, odbywającego się w okresie 13-16.12.1981 r. W okresie 1981-1989 drukował ulotki, współpracował z podziemną prasą oraz kolportował wydawnictwa bezdebitowe.  Działalność Pana Stanisława Królika spowodowała, że w 1984 r. w jego mieszkaniu dokonano przeszukania oraz uniemożliwiano mu legalną działalność wydawniczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981, Lublin 2014.
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni [w] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010