Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Wacław Czech

ur. w 1954 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Stefan Czech był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rybniku. 
W okresie stanu wojennego podjął działalność niepodległościową w nielegalnej strukturze tzw. „podziemia solidarnościowego” w Rybniku, pod nazwa Polski Ruch Oporu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W ramach tej struktury był odpowiedzialny za koordynowanie druku nielegalnych ulotek.
W dniu 20 X 1982 r. decyzją Prokuratury Wojskowej w Gliwicach został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Postanowienie Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej z Katowicach z  dn. 30 XII 1982 r. Pan Stefan Czech został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary zaliczono Panu Stefanowi Czechowi okres tymczasowego aresztowania od dn. 20 X 1982 r. do dn. 30 XII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN