Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Daniszewski Krzysztof
Krzysztof Józef Daniszewski
ur. w 1958 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

W latach 1982-1984 brał udział w akcjach malowania haseł solidarnościowych w Krakowie, Kielcach i Starachowicach. Po ogłoszeniu stanu wojennego przewoził i rozpowszechniał ulotki na terenie Starachowic. Uczestniczył w manifestacjach ulicznych w Krakowie, Nowej Hucie i Starachowicach. W 1989 r. był sygnatariuszem powołania Komitetu Obywatelskiego w Starachowicach i Kielcach oraz członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010