Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuzian Jerzy

Jerzy Kuzian

ur. w 1948 roku w m. Mokwino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Jerzy Kuzian zatrudniony był w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, był także członkiem Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. W dniu 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany za zorganizowanie i kierowanie strajkiem w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”. W tym samym dniu została z nim również rozwiązana w trybie dyscyplinarnym umowa o pracę. Sąd Wojewódzki w Krośnie wyrokiem z dnia 31 grudnia 1981 r. skazał Jerzego Kuziana na karę 1 roku pozbawienia wolności. Sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 15 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1981 r. W Areszcie Śledczym w Sanoku przebywał od dnia 18 grudnia 1981 r. do dnia 12 lutego 1982 r., następnie był więziony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie w dniu 31 marca 1982 r. po rewizji wniesionej przez prokuratora i przez obrońcę oskarżonego utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. W trakcie pobytu w więzieniu w proteście przeciwko wprowadzeniu i rygorom stanu wojennego uczestniczył w akcjach odmowy spożywania posiłków. W dniu 15 grudnia 1982 r. został zwolniony z Zakładu Karnego w Hrubieszowie. W 1984 r. wyjechał na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    •  NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • Z dziejów Solidarności podkarpackiej 1980-1990, red. B. Adamski, Krosno 1992