Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozik Henryk

Henryk Kozik

ur. w 1948 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Henryk Kozik  od 1972 r. pracował jako kontroler jakości w Sanockiej Fabryce Autobusów „Polmo-Autosan”. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej na Wydziale Służby Utrzymania Ruchu w „Autosanie”, a następnie wchodząc w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował na terenie Sanoka i Zasławia grupę działaczy „Solidarności”, która kolportowała wydawnictwa podziemne, organizowała akcje plakatowe, malowała na murach antyreżimowe napisy itp. W następstwie tej działalności 13.05.1982 r. został zatrzymany, a następnie w okresie od 15.05.1982 r. do 10.07.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną nawiązując kontakty m.in. z przedstawicielami „Solidarności Walczącej” oraz Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Nadal kolportował wydawnictwa bezdebitowe. Jako podejrzany o nielegalną działalność był zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. Przeciwko niemu prowadziła postępowanie Prokuratura Rejonowa w Sanoku, która je warunkowo umorzyła dnia 27.12.1985 r.  
Henryk Kozik kontynuował działalność opozycyjną  do 1989 r. Współpracował m.in. z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie.  Był sygnatariuszem oświadczenia z dn.  31.08.1988 r. o ujawnieniu działalności „Solidarności” w woj. krośnieńskim; 3.10.1988 r. złożył dyrektorowi „Autosanu”oświadczenie  o wznowieniu działalności „Solidarności” na terenie fabryki. W 1989 r. wszedł w skład Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krośnie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN