Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Proba Andrzej

Andrzej Teodor Proba

ur. w 1951 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016
Biogram
W maju 1981 r. zaangażował się w działalność na rzecz utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Był jednym z inicjatorów Komitetu Założycielskiego ZZFMO garnizonu katowickiego. Uczestniczył w zebraniu delegatów zorganizowanym 20 maja 1981 r. w Komisariacie V MO w Katowicach-Szopienicach. Z kolei w dniach 1 czerwca 1981 r. oraz 9 czerwca 1981 r. brał udział w ogólnopolskich zjazdach delegatów w Warszawie. Został wówczas wybrany do składu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZFMO. Był również sygnatariuszem wniosku o zarejestrowanie ZZFMO do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W dniu 22 czerwca 1981 r. został zwolniony ze służby w MO. Otrzymał również zakaz wstępu do jednostek MO. W dniu 25 września 1981 r. uczestniczył w rozprawie rejestracyjnej ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a następnie, w ramach protestu przeciwko zawieszeniu postępowania rejestracyjnego przez Sąd, brał udział w okupacji Hali Gwardii w Warszawie. W dniach 12-13 grudnia 1981 uczestniczył w proteście głodowym funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej. W dniu 22 grudnia 1981 r. został internowany kolejno w Areszcie KWMO w Katowicach, Zakładzie Karnym Jastrzębie- Szeroka i w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowana w dniu 6 lipca 1982 r. bezskutecznie poszukiwał pracy. W czerwcu 1983 r. wyemigrował z powodów politycznych wraz z rodziną na stałe do Niemiec.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej