Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Maria Trzaska-Durski

ur. w 1931 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
W latach 1981-1989 działał w tajnych strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Politechnice Warszawskiej jako przewodniczący jednego z pionów tzw. „dwójki”, która koordynowała działalność niejawnych struktur Tajnej Komisji Uczelnianej „Solidarność” i utrzymywała kontakty z Regionem Mazowsze. Był członkiem Komitetu Wykonawczego Koła „Solidarności” na Politechnice Warszawskiej. Ponadto zajmował się działalnością wydawniczą, pomagał osobom represjonowanym, a także uczestniczył w akcjach ulotkowych i manifestacjach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków