Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bering Danuta

Danuta Bering

ur. w 1948 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Danuta Bering pracowała w Stoczni Gdańskiej jako wydawca magazynowy w magazynie odzieżowym. W kwietniu 1983 r. Służba Bezpieczeństwa w Gdańsku uzyskała informację, że w jej mieszkaniu przechowywane są materiały przeznaczone do kolportażu o treści nawołującej do zakłócenia porządku publicznego podczas obchodów Święta Pracy. 25 kwietnia 1983 r. SB dokonała przeszukania mieszkania Danuty Bering, w wyniku którego ujawniono papierowe chorągiewki z wizerunkami orła i napisem „Solidarność” oraz nielegalne wydawnictwa i ulotki. Tego samego dnia została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 27 czerwca 1983 r. śledztwo zostało zamknięte,  a 30 czerwca 1983 r. Danuta Bering została oskarżona o to, że w kwietniu 1983 r. w Gdańsku przygotowała 15 chorągiewek o barwach narodowych PRL z godłem państwowym w czerwonym tle w ten sposób, że na białym tle sporządziła stylizowane napisy „Solidarność” celem rozpowszechnienia ich wśród uczestników nielegalnej manifestacji organizowanej na dzień 1 maja 1983 r. mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy 25 lipca 1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku  umorzył postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r., tego samego dnia Danuta Bering została zwolniona z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej