Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Balwierz Franciszek

Franciszek Balwierz

ur. w 1943 roku w m. Dąbrówka Wistocka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Franciszek Balwierz był członkiem antykomunistycznej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Gdyni w latach 1961-1962. Brał czynny udział w antyrządowych wystąpieniach robotniczych w grudniu 1970 r. na terenie Gdańska. Podczas strajku w sierpniu 1980 r. był członkiem komitetu strajkowego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele komitetu strajkowego w tejże stoczni. Po zakończeniu strajku 15 grudnia 1981 r. został zwolniony z pracy i pozostawiony bez środków do życia. Angażował się w druk i kolportaż książek i prasy bezdebitowej. 10 lutego 1982 r. został zatrzymany wraz z innymi działaczami NSZZ „Solidarność”, postawiono mu zarzut przygotowywania akcji protestacyjnej organizowanej na dzień 13 lutego 1982 r. oraz przygotowywanie ulotek, apeli i odezw. Wiceprokurator Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni 12 lutego 1982 r. podjął decyzję o zastosowaniu aresztu, w którym ww. przebywał od 20 lutego 1982 r. do 20 maja 1982 r. śledztwo umorzono w maju 1982 r. Pan Franciszek Balwierz aktywnie uczestniczył również w strajkach na terenie Gdańska w 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN