Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łucki Tadeusz

Tadeusz Marcin Łucki

ur. w 1947 roku w m. Trzcinowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Tadeusz Marcin Łucki prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1980-1983. 
Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w  Zakładzie Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Lęborku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współtwórcą, podziemnych struktur Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lęborku. Zajmował się organizacją kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz zaopatrzeniem Komisji w materiały drukarskie. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W okresie od dnia 13.12.1981 do dnia 23.12.1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
W dniu 05.11.1982 r. został  powołany  na  ćwiczenia  wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie, następnie rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją   i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. W dniu 03.02.1983 r. zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych. W trakcie pobytu w Chełmnie został objęty postępowaniem karnym prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie wobec członków Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, które wobec niego umorzono w dniu 03.02.1983 r. 
W kwietniu 1983 r.  został ponownie zatrzymany i objęty drugim postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową  w Lęborku. Odpowiadał z wolnej stopy jako świadek w procesie członków TKK NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN