Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Małecki

ur. w 1958 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Aleksander Małecki w 1982 r. był jednym z założycieli podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu. Komisja ta wydawała m.in. pismo "Solidarni. Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”. W dniu 31.08.1983 r. Pan Aleksander Małecki został zatrzymany podczas manifestacji przed kamieniem węgielnym, upamiętniającym robotniczy protest z czerwca 1976 r. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W wymiku wszczętego śledztwa, został tymczasowo aresztowany i oskarżony o udział w dniu 31.08.1983 r. w nielegalnym zgromadzeniu i demonstracji przed płytą upamiętniającą wydarzenia czerwcowe w 1976 r. i wznoszenie antypaństwowych okrzyków oraz, że dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO.  W dniu 24.11.1983 r. zapadł wyrok, na mocy którego Pan Aleksaner Małecki został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. W wyniku złożonego odwołania karę pozbawienia wolności zawieszono na 3 lata. Pan Aleksander Małecki był pozbawiony wolności w okresie od 31.08.1983 r. do 2.12.1983 r. Po zwolnieniu z aresztu kontynuował działalność opozycyjną, w ziązku z czym w dniu 12.06.1988 r. został zatrzymany za kolportaż czasopism podziemnych, m.in. "Wolny Robotnik". W wyniku przeprowadzonego w miejscu zamieszkania przeszukania znaleziono różnego rodzaju wydawnictwa bezdebitowe. W dniu 14.10.1988 r. Pan Aleksander Małecki wszedł w skład Międzyzakładowej Komisji Regionalnej Ziemia Radomska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej