Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Arkadiusz Pyzio

ur. w 1947 roku w m. Strzyżowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Arkadiusz Pyzio od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria” w Andrychowie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej na Wydziale Budowlano-Montażowym tamtejszej wytwórni. 
W latach 1980-1982 prowadził aktywną działalność związkową i opozycyjną. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nielegalnie drukował i kolportował ulotki skierowane do mieszkańców, a zwłaszcza robotników Podbeskidzia. W dniu 27 III 1982 r. został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa jako osoba podlegająca internowaniu zgodnie z dekretem o stanie wojennym. Nie został jednak osadzony w ośrodku dla internowanych, gdyż postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie z dnia 5 IV 1982 r. został tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się śledztwem w sprawie nielegalnej produkcji i kolportażu ulotek na terenie Andrychowa i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. W sporządzonym akcie oskarżenia zarzucono mu, że w okresie od 13 XII 1981 r. do 20 III 1982 r. jako członek NSZZ „Solidarność” nie zaniechał zabronionej prawem działalności związkowej, w ramach której na terenie Andrychowa sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał ulotki zawierające treści antypaństwowe. W dniu 1 VII 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Arkadiusza Pyzio na 2 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Krakowie, Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz Zakładzie Karnym Strzelinie. 
Zwolniony z odbywania reszty kary w dniu 7 V 1983 r. na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 19 IV 1983 r. o zastosowaniu prawa łaski. 
Wkrótce po odzyskaniu wolności wyjechał na stałe do USA, gdzie nadal mieszka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej