Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Kmieciak

ur. w 1940 roku w m. Wola Przybysławska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1979 roku, jako członek KPN. W ramach działalności w KPN, pracując jednocześnie w MPK Lublin rozpowszechniał ulotki. W latach 1980-1981 zaangażowany był w działalność NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1980 r. był jednym z inicjatorów tworzenia tego związku w MPK Lublin, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Z powodu aktywnej działalności 13.12.1981 r. został internowany i osadzony Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Internowanie uchylono na mocy decyzji nr 13 Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z 4.02.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem ulotek wśród pracowników MPK, a jeżdżąc autobusem MPK rozdawał ulotki pasażerom. Utrzymywał kontakty z osobami kontynuującymi działalność opozycyjną w MPK i na terenie Lublina. 29.08.1985 r. w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, w wyniku którego zarekwirowano pismo sygnowane przez Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”. W latach 1986-1987 współorganizował i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych. Z powodu swojej działalności był inwigilowany i kontrolowany przez SB. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej