Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edward Różański
ur. w 1950 roku w m. Drągów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Pan Edward Różański w latach 1981-1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Wrocławia.
W swoim domu prowadził nielegalną drukarnię, w której drukowano podziemne czasopisma m.in. „Wyrostek’ i „Z dnia na dzień”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej