Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Edward Waśkiewicz

ur. w 1948 roku w m. Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Tadeusz Waśkiewicz był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek na terenie zakładu pracy.
Dnia 19.12.1981 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu. Był przetrzymywany w areszcie KWMO  i Areszcie Śledczym w Toruniu.
Został skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27.01.1982 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat jako oskarżony o to, że w okresie od 13.12.1981 r. do 19.12.1981 r., będąc członkiem NSZZ „Solidarność” nie zaniechał zawieszonej działalności związkowej, rozpowszechniając na terenie zakładu pracy ulotki.
Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. Zwolniony w dniu 25.03.1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 19.03.1983 r.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Dnia 8.03.1984 r. został zatrzymany i przesłuchiwany w związku z kolportażem ulotek na terenie TZUO „Towimor” w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej