Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Leśkiewicz Julian
Julian Leśkiewicz
ur. w 1928 roku w m. Remzy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Był żołnierzem Armii Krajowej na kresach. Został zesłany w głąb Związku Sowieckiego, w 1957 r.  repatriował się do Polski. W latach 80. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1988-1990 należał do działającej jawnie Rady Regionu NSZZ „Solidarność”. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

D. Rymar, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982, Gorzów Wielkopolski 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN