Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogusławski Przemysław

Przemysław Mirosław Bogusławski

ur. w 1950 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Przemysław Mirosław Bogusławski, w dniach 26.08-02.09.1980 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu. 
We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1981-1989 był członkiem i przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej. Od listopada 1982 r. do kwietnia 1983 r. wchodził w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. Zajmował się głównie organizowaniem i koordynowaniem kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych, takich jak: „Hydralek”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Wojenne”, „Wiadomości Bieżące”, „U Nas”, „Z Dnia na Dzień”.
W dniu 19.12.1983 r. Przemysław Bogusławski został zatrzymany, a 21.12.1983 r. aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, gdzie przebywał do 08.03.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności