Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Pukszta

ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014
Biogram
Henryk Pukszta został w dniu 3 maja 1982 r. zatrzymany na 48 godzin w areszcie KWMO w Szczecinie za udział w manifestacji ulicznej i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń. Jako działacz NSZZ „Solidarność” Stoczni Szczecińskiej został 5 listopada 1982 r.  internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony został 2 lutego 1983 r.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Piotr Pawłowski „Trzystu z Kępy Panieńskiej”. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982-2 lutego 1983). Koszalin 2008
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN