Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nawrocka Anna

Anna Stanisława Nawrocka

ur. w 1954 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Anna Nawrocka w 1981 r. uczestniczyła w pracach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy.
W okresie stanu wojennego brała udział w zgromadzeniu przed gmachem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w czasie toczącego się procesu działaczy NSZZ „Solidarność”.
W latach 1985-1989 uczestniczyła w prowadzeniu biblioteki niezależnych wydawnictw, tzw. Międzyzakładowej Biblioteki „Solidarności” w Toruniu, przechowując w swoim mieszkaniu jej zbiory. Zajmowała się również kolportażem podziemnych czasopism.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003