Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nawrocka Anna
Anna Stanisława Nawrocka
ur. w 1954 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017

Biogram

Anna Nawrocka w 1981 r. uczestniczyła w pracach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy.
W okresie stanu wojennego brała udział w zgromadzeniu przed gmachem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w czasie toczącego się procesu działaczy NSZZ „Solidarność”.
W latach 1985-1989 uczestniczyła w prowadzeniu biblioteki niezależnych wydawnictw, tzw. Międzyzakładowej Biblioteki „Solidarności” w Toruniu, przechowując w swoim mieszkaniu jej zbiory. Zajmowała się również kolportażem podziemnych czasopism.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003